Feedbando Vám ušetří práci se získáním zpětné vazby od klientů, s analýzou dat a jejich doručením zodpovědným lidem. Vše probíhá interně a diskrétně.

medical Feedbando můžete ihned nasadit a použít pro zdravotní zařízení všech oborů bez ohledu na to, jak jsou financovány:

Jak to funguje

Velmi elegantním způsobem a bez jakéhokoliv administrativního zatížení dokážeme získat údaje o spokojenosti vašich klientů. Zaměřte se na vhodná místa (obvykle čekárny, ordinace, lékařská zpráva), kde dochází k formování názorů klientů na vaše služby a využijte systém Feedbando, aby vaši klienti mohli jednoduše sdělit své podněty a připomínky. Informace jsou aktuální, vycházející z okamžitých dojmů a zkušeností.

Hodnocení klientů, kteří hodnotí nejčastěji prostřednictvím mobilního telefonu (SMS, QR kód), zajišťuje vysokou vypovídací schopnost údajů, které jsou přehledně uspořádány v jednoduchém webovém rozhraní systému Feedbando. Všechny hodnocení jsou privátní tzn. že i v případě, že na sebe klient nechá kontaktní informace (a může tak být přes Feedbando kontaktován), tyto informace zůstávají v systému Feedbando a jsou využívány pouze pro zprostředkování komunikace mezi klientem a zdravotnickým zařízením, zdravotnické zařízení samotné pak nemá k těmto údajům přístup.

Denně, týdně a měsíčně zašleme reporty přímo do emailu zodpovědným lidem zdravotnického zařízení. Zasláním emailu či SMS okamžitě upozorníme na vybraná hodnocení zodpovědné pracovníky.

Klienti ocení, když jim poděkujete a vyžádáte si více informací s cílem vyřešit problém. V těchto případech vám Feedbando umožní spojit se s klientem napřímo a začít s ním komunikovat. Jelikož aktivita vychází ze strany klienta je vhodné využít tohoto kanálu i pro oslovení s nabídkou nejrůznějších benefitů.

Přínosy pro Vaše podnikání

  • Získáte aktuální přehled o spokojenosti zákazníků
  • Můžete ihned reagovat na připomínky
  • Věrnost vašich zákazníků vzroste o 30%
  • Veřejné stížnosti poklesnou o 60%
  • Ušetříte až 90% nákladů na průzkumy trhu a mystery shopping
  • Průběžnou znalost názorů vašich zákazníků
  • Hodnocení a analýzy jsou vám okamžitě k dispozici online

Reference v oboru

  • Thomayreova nemocnice Praha
  • Zdravotnická záchranná služba hl.m.Prahy
  • Rehabilitace a léčba bolesti
  • Lékařský dům v Mezibranské
  • Esthesia
  • CityMed
  • Psychologické poradenství
  • Palas Athena
  • Fyzioterapie Levitas

Registrovat zdarma Přehled / Porovnání produktů / Ceny

Vyzkoušet zdarma bez závazků